Nagrody

Gmina Ornontowice otrzymała wiele nagród i wyróżnień, które są powodem do dumy, zachętą do starań w zakresie realizacji zadań oraz mobilizacją do dalszej pracy. Dzięki przeprowadzonej w I etapie rewitalizacji obiektu zabytkowego – Park Gminny, Gmina Ornontowice znalazła się wśród laureatów wielu prestiżowych konkursów.

I tak Park Gminny zdobył nagrody w konkursach:

 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku 2010”,
 • Wyróżnienie w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego 2011” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”,
 • Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2011” w kategorii „Rewitalizacja przestrzeni”,
 • I nagroda za „Rewitalizację zabytkowego Parku Gminnego w Ornontowicach” w konkursie „Na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną
  w Polsce”,
 • I nagroda w konkursie „Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2011”.

Dodajmy, że Ornontowicki park reprezentuje również gminę w Banku Dobrych Praktyk, stworzonym w ramach projektu „Rewitalizacja miast- organizacja i finansowanie”.

Lp.

Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs

Kategoria

Nagroda

 

 1.  

Marzec 2012

„Na najlepiej oświetloną gminę, miasto i osiedle 2011 roku”

„Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”

 

I nagroda w konkursie „Na najlepiej oświetloną gminę, miasto i osiedle 2011 roku”

 1.  

 

Sierpień 2011

 

„Modernizacja roku 2010”

 

„Tereny zielone”

 

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie

 1.  

 

Wrzesień 2011

 

„Piękna wieś województwa śląskiego”

 

„Przedsięwzięcie odnowy wsi”

 

Wyróżnienie w regionalnym konkursie organizowanym pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego

 1.  

 

Październik 2011

 

„Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”

 

„Rewitalizacja przestrzeni”

 

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego

 1.  

Lipiec 2012

Konkurs „Na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce”.

„Przestrzenie zielone”

Nagroda Honorowa za rewitalizację zabytkowego parku gminnego w Ornontowicach.