Aktualności

Obrazek promocyjny - kartka z kalendarza: Światowy Dzień Wiatru - 15 czerwca.

Dziś kolejna publikacja z cyklu: „Kartka z EKO Kalendarza”. Światowy Dzień Wiatru to dzień, w którym promowana jest wiedza o energii wiatru jako źródle energii odnawialnej.

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa informuję, że Uchwałą Nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 czerwca 2024 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2024 r.

Źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Częstochowie

Zdjęcie sali obrad Rady Gminy Ornontowice.

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje 3. Sesję Rady Gminy w dniu 20 czerwca 2024 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Tematami wiodącymi będą:
– ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego,
– wręczenie statuetek “Ornontowickie Bzy”,
– podjęcie bieżących uchwał.

Grafika: konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 0050.0018.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice:

Do góry